DẦU XANH & SỮA ENSURE

GIÁ GIAO TẠI VĂN PHÒNG Ỡ SÀIGON


DẦU XANH ( 1 LỐ 12 CHAI ) :         $ 50.00/LỐ

SỮA ENSURE ( 1 CASE 6 HỘP ) :     $ 82.00/CASE


GIÁ GIAO TẠI SAÌGON


DẦU XANH ( 1  LỐ 12 CHAJ ) :        $53.00 / LỐ

SỮA ENSURE ( 1 CASE 6 HỘP ) :    $ 85.00 / CASE


GIÁ GIAO TẠI CÁC TỈNH


DẦU XANH ( 1 LỐ 12 CHAI ) :         $ 57.00 / LỐ

SỮA ENSURE ( 1 CASE 6 HỘP ) :    $ 90.00 / CASE


VĂN PHÒNG TẠI SAÌGON


2 B PHAN THÚC DUYỆN, PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH

                      T/P HO CHI MINH , VIETNAM

                       ĐIỆN THOẠI :  39484270United  franchisee  group

   Global Business Development

 

 partner  programs

 contact us

GIÁ GIAO HÀNG TẠI VĂN PHÒNG Ỡ SÀIGON

Welcome​

Global Business & Investment - U.S.A. LLC.,

Head Office :        9421  S. Orange Blossom Trail, Suite : 20C

                                            Orlando, Florida 32837

Tel :                                 407-376-2788, Fax : 407-440-8445